Vyšetření samoplátce praktickým lékařem 600 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro registrované pacienty 100 Kč    sporty, školy, tábory atp.
Potvrzení o zdravotním stavu na zbrojní průkaz 500 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz po 60. roce 400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro autoškolu 400 Kč
Posouzení bodového ohodnocení bolestného, dotazníky pro komerční pojišťovny, vyplnění pojistky 200 Kč
Výpis z dokumentace 100 Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 400 Kč hradí zaměstnavatel
Potvrzení na vlastní žádost u registrovaného pacienta 50 – 100 Kč
Předoperační vyšetření zdravotně neindikovaného výkonu (kosmetické výkony, interupce a jiné) 700 Kč + cena laboratorního vyšetření za provedení požadovaných vyšetření
Kopírování na vlastní žádost 2 Kč za stranu textu formátu A4
Haemocult test na mikroskopické krvácení do střeva mimo hrazené prevence 250 Kč
Prohlídka na zdravotní průkaz 300 Kč
Aplikace vakcíny mimo TAT a chřipky u indikovaných skupin 100 Kč
 +cena vakcíny